Terapie hrou

Co je terapie hrou?

Terapie hrou vychází ze skutečnosti, že hra je pro dítě přirozeným způsobem zkoumání světa kolem sebe, prostředek sebevyjádření i komunikace. V herničce se hračky používají jako slova a hra je řečí dítěte. Dětem jsou v terapii hrou poskytnuty hračky, které umožňují vyjadřovat to, co sami těžko vyjadřují slovy. V průběhu terapie jim vyškolený terapeut vytváří bezpečné a pečující prostředí, které umožňuje dítěti svobodně si hrát.

Terapeut dítěti rozumí a díky tomu se dítě cítí lépe. Terapie hrou u dětí prokazatelně pomáhá k úpravě chování, zvládání afektů, větší emoční stabilitě, zvýšení sociálních kompetencí a úpravě vztahu k  sobě i okolí a další.

Potřebuje moje dítě terapii hrou?

Děti mohou v různých obdobích svého života zažívat těžkosti (doma, ve škole, vztahy v rodině i ostatními), nebo se chovají tak, že to začne znepokojovat jejich rodiče nebo učitele. Terapie hrou je ověřený a funkční způsob, jak pomoci vašemu dítěti.

Co říct dítěte o terapii?

Můžete svému dítěti říct, že každý týden se bude potkávat s tetou terapeutkou v herničce, kde je hodně hraček. Jestli se vás dítě bude ptát, proč musí do herny, můžete mu například říct: „Když jsou pro tebe věci doma (ve školy) trochu zamotané, pomáhá, když máš speciální místo, kde si můžeš hrát.“

Co udělat před každou terapií?

Protože se dítě může ušpinit od písku a barev, navrhujeme, abyste dítě přivedli ve starším oblečení, u kterého nevadí, že by se mohlo zašpinit. Před každou terapií zaveďte dítě na WC. Ujistěte dítě, že na něj budete čekat v čekárně, zatímco si bude hrát.

Po terapii…

Vyhýbejte se otázkám na to, co dítě v herničce dělalo nebo jestli mu tam bylo dobře, nebo zda poslouchalo aj. Řekněte jen: „Ahoj, můžeme jít domů.“ Jestli se dítě rozhodně o zážitku z herničky povídat, pozorně ho poslouchejte a dovolte mu vést rozhovor. Někdy si možná dítě vezme domů obrázek. Namísto vychvalování obrázku zkuste jednoduše popsat, co na něm vidíte, např.: „Použil jsi hodně různých barev. Vidím hnědou a zelenou.” … nebo „Vidím, že jsi nakreslil nějaké lidi…“ Navážete tak na terapeutickou práci.