Ceník

Týdenní terapie – 20 terapeutických hodin

1200 Kč / hodina

 + 2× vyšetření / vstupní a výstupní/ + dokumentace

2800 Kč

Co můžete očekávat:

Významný posun ve zdravotním stavu svých blízkých ve všech složkách osobnosti – tělesná, psychická, sociální a spirituální

(2× zpráva experta)

Doporučení pro domácí péči

+ něco navíc PŘEKVAPENÍ

Dvoutýdenní terapie – 40 terapeutických hodin

(množstevní sleva – 4000 Kč)

1100 Kč / hodina

 + 2× vyšetření / vstupní a výstupní/ + dokumentace

2800 Kč

Co můžete očekávat:
Významný posun ve zdravotním stavu svých blízkých ve všech složkách osobnosti – tělesná, psychická, sociální a spirituální

(2× zpráva experta)

Doporučení pro domácí péči

+ něco navíc PŘEKVAPENÍ

Třítýdenní terapie – 60 terapeutických hodin

(množstevní sleva – 6000 Kč)

1100 Kč / hodina

 + 2× vyšetření / vstupní a výstupní/ + dokumentace

2800 Kč

Co můžete očekávat:
Významný posun ve zdravotním stavu svých blízkých ve všech složkách osobnosti – tělesná, psychická, sociální a spirituální

(2× zpráva experta)

Plán péče, zajišťující udržitelnost nabytých schopností do další ambulantní Snoezelen terapie

+ něco navíc PŘEKVAPENÍ

Čtyřtýdenní terapie – 80 terapeutických hodin

(množstevní sleva – 8000 Kč)

1000 Kč / hodina

 + 2× vyšetření / vstupní a výstupní/ + dokumentace

2800 Kč

Co můžete očekávat:
Významný posun ve zdravotním stavu svých blízkých ve všech složkách osobnosti – tělesná, psychická, sociální a spirituální

(2× zpráva experta)

Plán péče, zajišťující udržitelnost nabytých schopností do další ambulantní Snoezelen terapie

+ něco navíc PŘEKVAPENÍ

Ceník doplňkových služeb

Volnočasové aktivity ve skupině dětí, ve SNOEZELEN prostředí

250 Kč / 4 hod.

Volnočasové aktivity ve SNOEZELEN prostředí (individuál)

250 Kč / 4 hod.

Speciálně pedagogická podpora – SNOEZELEN strukturovaná hodina

1200 Kč

Masáž ve SNOEZELEN prostředí s relaxačními prvky

1200 Kč / hod.

Psychoterapie ve Snoezelen prostředí

1200 Kč / hod.

Konzultace s etopedem

1200 Kč / hod.

Konzultace se sociální pracovnicí

400 Kč / hod.

Konzultace s psychologem

1200 Kč / hod.

Konzultace s psychopedem

1200 Kč / hod.

Odborná stáž

1200 Kč / den (4 hod.)