Ceník

Týdenní terapie – 20 terapeutických hodin

24 000 Kč

(1200 Kč / hod.)

 + 2× vyšetření (vstupní a výstupní á 1400 Kč) + dokumentace

2800 Kč

Co můžete očekávat:

Významný posun ve zdravotním stavu svých blízkých ve všech složkách osobnosti – tělesná, psychická, sociální a spirituální

(2× zpráva experta)

Doporučení pro domácí péči

+ něco navíc PŘEKVAPENÍ

Dvoutýdenní terapie – 40 terapeutických hodin

48 000 Kč

(1200 Kč / hod.)

 + 2× vyšetření (vstupní a výstupní á 1400 Kč) + dokumentace

2800 Kč

Co můžete očekávat:
Významný posun ve zdravotním stavu svých blízkých ve všech složkách osobnosti – tělesná, psychická, sociální a spirituální

(2× zpráva experta)

Doporučení pro domácí péči

+ něco navíc PŘEKVAPENÍ

Třítýdenní terapie – 60 terapeutických hodin

72 000 Kč

(1200 Kč / hod.)

 + 2× vyšetření (vstupní a výstupní á 1400 Kč) + dokumentace

2800 Kč

Co můžete očekávat:
Významný posun ve zdravotním stavu svých blízkých ve všech složkách osobnosti – tělesná, psychická, sociální a spirituální

(2× zpráva experta)

Plán péče, zajišťující udržitelnost nabytých schopností do další ambulantní Snoezelen terapie

+ něco navíc PŘEKVAPENÍ

Čtyřtýdenní terapie – 80 terapeutických hodin

(množstevní sleva – 8000 Kč)

80 000 Kč

(1000 Kč / hod.)

 + 2× vyšetření (vstupní a výstupní á 1400 Kč) + dokumentace

2800 Kč

Co můžete očekávat:
Významný posun ve zdravotním stavu svých blízkých ve všech složkách osobnosti – tělesná, psychická, sociální a spirituální

(2× zpráva experta)

Plán péče, zajišťující udržitelnost nabytých schopností do další ambulantní Snoezelen terapie

+ něco navíc PŘEKVAPENÍ

Ceník doplňkových služeb

Konzultace s garantem

1400 Kč / hod.

Konzultace se sociální pracovnicí

400 Kč / hod.

Konzultace s psychologem

600 Kč / hod.

Konzultace s metodikem

1200 Kč / hod.

Funkční vyšetření zrakovým terapeutem

1200 Kč / hod.

Vyšetření a metodické doporučení fyzioterapeuta

1200 Kč / hod.

Muzikoterapie ve SNOEZELEN prostředí

590 Kč / hod.

Ergoterapie ve SNOEZELEN prostředí

700 Kč / hod.

Hydroterapie ve SNOEZELEN prostředí

1200 Kč / hod.

Doteková terapie + masáž ve SNOEZELEN prostředí

690 Kč / hod.

Psychoterapie ve Snoezelen prostředí

1200 Kč / hod.

Terapie probíhají individuálně.

V případě potřeby asistence druhého terapeuta se zvýší cena terapie o 1000 / hod.

Klient obdrží zprávy: garanta, funkční vyšetření zrakové terapeutky, metodika, fyzioterapeuta, doporučení aromaterapeuta a jiná potvrzení.