Ceník

Součástí každé terapie je vstupní a výstupní vyšetření.

Vstupní vyšetření: je nezbytné pro posouzení zdravotního stavu dítěte před samotným nástupem do terapie, jejím obsahem je nastavení terapií, tzn. časový plán a vymezení cíle rozvoje jednotlivce.

Závěrečné vyšetření: je zpráva garanta o rozvoji dítěte v terapií, doporučení pro domácí a školskou podporu a péči samozřejmě s ohledem na jeho specifické potřeby. Součástí závěreční zprávy jsou dále zprávy specialistů: funkční vyšetření zrakové terapeutky, ergoterapeuta, metodika, fyzioterapeuta, doporučení aromaterapeuta a jiná potvrzení.

Vstupní vyšetření

1400 Kč

Výstupní vyšetření

1400 Kč

Týdenní terapie – 20 terapeutických hodin
sazba 1300 Kč / hod.

26 000 Kč

Dvoutýdenní terapie – 40 terapeutických hodin
sazba 1300 Kč / hod.

52 000 Kč

Třítýdenní terapie – 60 terapeutických hodin
sazba 1300 Kč / hod.

78 000 Kč

Čtyřtýdenní terapie – 80 terapeutických hodin
sazba 1100 Kč / hod.

88 000 Kč

Konzultace s garantem nad rámec vstupního a výstupního vyšetření

1400 Kč / hod.

Konzultace s metodikem

1200 Kč / hod.

Ceník je platný od 1. 4. 2022.