Terapie SNOEZELEN

Snoezelen-MSE je koncept, který ovlivňuje a kompletuje nejrůznější druhy terapií na psychosenzoneuromotorickém podkladě a umocňuje jejich účinek. Speciálně vytvořené prostředí evokuje situace a simuluje prostředí (například se můžeme ocitnout v lese, u moře apod.), které podněcuje k činnosti a aktivitě. Proškolení a zkušení terapeuté, dokážou motivovat klienty k výkonům, o kterých odborníci netušili, že jich kdy budou schopni.

Pracujeme s nejnovějšími objevy výzkumů na poli neurofyziologie a neuropsychologie o fungování mozku, na podkladě úžasného fenoménu jménem neuroplasticita. Našim klientům nabízíme promyšlené a jasně definované aktivity, které uplatňujeme formou hry a zábavy s důrazem na „nevýkon“. Vědomé, motivované jednání, které není v rozporu s přáním klienta, efektivně přepisuje mapu mozku. Tak jsou trvale ovlivněny klientovy celkové psychomotorické dovednosti v pozitivním slova smyslu. Ve výsledku dochází k excelentnímu rozvoji psychomotoriky, který je v běžných podmínkách nedosažitelný. Kognitivní – rozumové, komunikační a sociální limity klienta jsou explodovány na významně jinou úroveň než před terapií.

Součástí propouštěcí zprávy je plán péče pro domácí ošetřování, který optimálně zajistí udržitelnost nabytých schopností až do další ambulantní terapie ve VERHEUL neurosensory centre Ostrava.

Místnosti SNOEZELEN

1 terapeutická hodina

NEBESKÝ SNOEZELEN

 • Rituál vítání
 • Seznámení s tématem na úrovni všech smyslů
 • Snoezelen projekce
 • Aktivní část hodiny – progresivní relaxace, vnímání vlastního těla
 • Doteková terapie a masáže
 • Aromaterapie
 • Rituál loučení

MOTÝLÍ SNOEZELEN

 • Rituál vítání
 • Seznámení s tématem na úrovni všech smyslů
 • Snoezelen projekce
 • Aktivní část hodiny – rozvoj psychomotoriky
 • Taktilně haptická aktivizace
 • Aromaterapie
 • Rituál loučení

ZOO VE SNOEZELENU

 • Rituál vítání
 • Seznámení s tématem na úrovni všech smyslů
 • Snoezelen projekce
 • Aktivní část hodiny – mobilizace, Therasuit, somatické stimulace
 • Doteková terapie a masáže
 • Aromaterapie
 • Rituál loučení

SNOEZELEN CHALOUPKA

 • Rituál vítání
 • Seznámení s tématem na úrovni všech smyslů
 • Snoezelen projekce
 • Aktivní část hodiny – logo a ergo
 • Doteková terapie a masáže
 • Aromaterapie
 • Rituál loučení

Termíny terapií

2023

ČTYŘTÝDENNÍ TERAPIE

2024

ČTYŘTÝDENNÍ TERAPIE

Terapie začínají vždy v PONDĚLÍ, zpravidla první týden v měsící.

Každý den absolvujete čtyři hodiny terapie. Můžete si zvolit mezi dopoledním (8.00–12.00 hod.) a odpoledním (12.30–16.30 hod.) blokem.

V rámci uvedených čtyřtýdenních cyklů lze docházet i na dvou- nebo třítýdenní terapie.

Objednání terapie

Terapie začínají vždy v pondělí, zpravidla první týden v měsíci.

V průběhu čtyřtýdenní terapie lze absolvovat i terapie dvoutýdenní a třítýdenní.

Není však možné, aby některá z terapií zasahovala do následujícího cyklu.


  Udržovací terapie

  Po absolvování terapie máte možnost ještě docházet na tzv. "udržovací terapie".
  Délka jedné udržovací terapie je maximálně dvě hodiny. Kapacita je jedno dítě dopoledne a jedno dítě odpoledne.
  Máte-li o udržovací terapii zájem, prosím sdělte nám Vámi preferovaný den v týdnu a denní blok, kdy byste rádi na udržovací terapii docházeli.
  Konkrétní termín s Vámi dohodneme individuálně podle aktuální rozvrhu.  Osobní a kontaktní údaje

  Před odesláním je třeba potvrdit souhlas se Všeobecnými smluvními podmínkami.