O nás: VERHEUL CENTRE OSTRAVA

VERHEUL NEUROSENSORY CENTRE OSTRAVA se zabývá koherentní rehabilitací, jejímž základem je SNOEZELEN koncept, kde se klade důraz na „nevýkonovost“, práci se smysly a vnímáním člověka. Rehabilitace u nás je hrou pro lidi s různým stupněm potřeby podpory v kompletním věkovém spektru (od prenatálního období až po odcházení).

VERHEUL centre je řešením pro všechny lidi s různě závažným kombinovaným postižením. Děti s DMO, autismem, smyslovými vadami, poruchami chování se specifickými poruchami učení, seberegulací i agresivitou. Děti se sníženou schopností koncentrace, motivace či nedostatek volních vlastností extrémně sníženou reaktivitou apod.

Otevření Verheul centra Ostrava

V našem expertním týmu se nejen Vám, ale případně i Vašim blízkým budou věnovat rehabilitační lékařka, psychoped, etoped, psycholog, klinická logopedka, sociální pracovnice, fyzioterapeuti, artefiletik a pomocní terapeuté. Všichni jsou proškoleni ve Snoezelen konceptu a pracují na terapeutické úrovni.

Cílem VERHEUL neurosensory centre Ostrava je jednak učinit své klienty šťastné, na základě absolutního uvolnění, a zároveň tak pomoci dosáhnout rozvoje potenciálu v podobě, která byla v jiných podmínkách nereálná. U nás se zázraky dějí.

Přirozenou součástí centra je práce s rodinou, která je na terapeutické úrovni. Poskytujeme terapie rodinným příslušníkům a pečujícím osobám, poradenství v oblasti sociální podpory a možností dalšího financování péče. Poradenství psychologa je u nás dostupná v reálném čase. Speciální pedagog poskytuje poradenství výhradně s praktickými návody pro další péči. Náročnou péčí o lidi s handicapem odměňujeme zajímavými bonusy.

Individuální a lidský přístup je samozřejmost a základ pro dialog s klientem a jeho rodinou v příjemném prostředí VERHEUL neurosensory centre.

Naše počínání je transparentní, spolupracujeme s experty z celého světa. Metody a formy práce jsou moderní a inovativní.

ISNA-MSE® z.s.

Zjistěte více o organizaci ISNA-MSE® z.s. – O nás