Terapie SNOEZELEN

Snoezelen-MSE je koncept, který ovlivňuje a kompletuje nejrůznější druhy terapií na psychosenzoneuromotorickém podkladě a umocňuje jejich účinek. Speciálně vytvořené prostředí evokuje situace a simuluje prostředí (například se můžeme ocitnout v lese, u moře apod.), které podněcuje k činnosti a aktivitě. Proškolení a zkušení terapeuté, dokážou motivovat klienty k výkonům, o kterých odborníci netušili, že jich kdy budou schopni.

Pracujeme s nejnovějšími objevy výzkumů na poli neurofyziologie a neuropsychologie o fungování mozku, na podkladě úžasného fenoménu jménem neuroplasticita. Našim klientům nabízíme promyšlené a jasně definované aktivity, které uplatňujeme formou hry a zábavy s důrazem na „nevýkon“. Vědomé, motivované jednání, které není v rozporu s přáním klienta, efektivně přepisuje mapu mozku. Tak jsou trvale ovlivněny klientovy celkové psychomotorické dovednosti v pozitivním slova smyslu. Ve výsledku dochází k excelentnímu rozvoji psychomotoriky, který je v běžných podmínkách nedosažitelný. Kognitivní – rozumové, komunikační a sociální limity klienta jsou explodovány na významně jinou úroveň než před terapií.

Příběhy našich klientů působí až zázračně, dítě dříve schopno pouze přetočení z boku na bok je schopno plazení a lezení. Klient, který byl schopen chůze za pomocí chodítka či francouzských berlí je schopen samostatné chůze, popřípadě chůze s mírnou oporou. Dítě s významnou poruchou koncentrace je schopno se zklidnit a prožít podnět naplno.

Součástí propouštěcí zprávy je plán péče pro domácí ošetřování, který optimálně zajistí udržitelnost nabytých schopností až do další ambulantní terapie ve VERHEUL neurosensory centre Ostrava.

1 terapeutická hodina

NEBESKÝ SNOEZELEN

 • Rituál vítání
 • Seznámení s tématem na úrovni všech smyslů
 • Snoezelen projekce
 • Aktivní část hodiny – progresivní relaxace, vnímání vlastního těla
 • Doteková terapie a masáže
 • Aromaterapie
 • Rituál loučení

MOTÝLÍ SNOEZELEN

 • Rituál vítání
 • Seznámení s tématem na úrovni všech smyslů
 • Snoezelen projekce
 • Aktivní část hodiny – rozvoj psychomotoriky
 • Taktilně haptická aktivizace
 • Aromaterapie
 • Rituál loučení

ZOO VE SNOEZELENU

 • Rituál vítání
 • Seznámení s tématem na úrovni všech smyslů
 • Snoezelen projekce
 • Aktivní část hodiny – mobilizace, Therasuit, somatické stimulace
 • Doteková terapie a masáže
 • Aromaterapie
 • Rituál loučení

SNOEZELEN CHALOUPKA

 • Rituál vítání
 • Seznámení s tématem na úrovni všech smyslů
 • Snoezelen projekce
 • Aktivní část hodiny – logo a ergo
 • Doteková terapie a masáže
 • Aromaterapie
 • Rituál loučení

Termíny terapií

2021

ČTYŘTÝDENNÍ TERAPIE

2022

ČTYŘTÝDENNÍ TERAPIE

Terapie začínají vždy v PONDĚLÍ, zpravidla první týden v měsící.

Každý den absolvujete čtyři hodiny terapie. Můžete si zvolit mezi dopoledním (8.00–12.00 hod.) a odpoledním (12.30–16.30 hod.) blokem.

V rámci uvedených čtyřtýdenních cyklů lze docházet i na dvou- nebo třítýdenní terapie.

Objednání terapie

* Terapie začínají vždy v pondělí, zpravidla první týden v měsíci.
V průběhu čtyřtýdenní terapie lze absolvovat i terapie dvoutýdenní a třítýdenní.
Není však možné, aby některá z terapií zasahovala do následujícího termínu.